ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονοματεπώνυμο Αθλητή/τριας

(Μέρα/Μήνας/Χρονιά)

(Διεύθυνση/Πόλη/Ταχυδρομικός Κώδικας)
Ονοματεπώνυμο Πατέρα
Ονοματεπώνυμο Μητέρας

(Διεύθυνση/Πόλη/Ταχυδρομικός Κώδικας)
Αθλητική ενασχόληση μέχρι σήμερα
Ατομική Εκγύμναση
Μέγεθος μπλούζας Αθλητή/τριας
Συγκαταθέσεις
ΥΠΕΎΘΥΝΕΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ
1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι σωστά. 2. Αποδεχόμαστε πλήρως το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό. 3. Συμφωνούμε ανεπιφύλακτα με τη συμμετοχή του/της αθλητη/τριας στις προπονήσεις, στους αγώνες (φιλικούς και επίσημους), σε τουρνουά καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις της ομάδας, αγωνιστικές, κοινωνικές, εμπορικές. 4. Παρέχουμε τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μας στο Σωματείο για την επεξεργασία, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων υγείας σε ιατρικούς – νοσηλευτικούς φορείς σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος. 5. Παρέχουμε τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μας για την προβολή φωτογραφιών και βίντεο από τις εν γένει δράσεις και τις προπονήσεις και τους αγώνες ΔΙΑ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, στις οποίες συμμετέχει ο/η ανωτέρω αθλητής/τρια, μέσω του σάιτ της και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει και αναγνωρίζουμε ότι ο ΔΙΑΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ δεν έχει καμία ευθύνη για την αναδημοσίευση τους από άλλα σάιτ και άλλα μέσα ενημέρωσης. 6. Παρέχουμε τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μας στο Σωματείο ΔΙΑΣ για την επεξεργασία και την ενδεχόμενη διαβίβαση των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων μας (αθλητή και γονέων) για την ενημέρωση μας μέσω e-mail και τηλεφώνου για αγωνιστικά και λογιστικά θέματα, αλλά και για ενημέρωση σχετικά με δράσεις, παροχές και προσφορές προς τα μέλη, τους γονείς και τους/τις αθλητές/τριες του Σωματείου που γίνονται είτε απευθείας από το Σωματείο, είτε από χορηγούς και υποστηρικτές του Σωματείου. 7. Μας γνωστοποιήθηκαν τα δικαιώματα μας όπως απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και αυτά των άρθρων 11 επ. Ν.2472/97 προκειμένου να λαμβάνουμε πληροφορίες για όλα τα δεδομένα που μας αφορούν προσωπικά και τα οποία διαθέτει το Σωματείο ΔΙΑΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, καθώς και την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωση. Επίσης δικαιούμαστε να υποβάλλουμε έγγραφη αντίρρηση για την επεξεργασία δεδομένων που μας αφορούν προσωπικά, υποβάλλοντας συγκεκριμένο αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή, με την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ακόμη και να ανακαλέσουμε την παρούσα συγκατάθεση μας. 7. Γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε τους χώρους προπόνησης, εκγύμνασης και τέλεσης αγώνων και αποδεχόμαστε το πρόγραμμα και τις συνθήκες άθλησης, προπονήσεων και αγώνων. 8. Φέρουμε την αποκλειστική ευθύνη για την μετακίνηση του/της αθλητή/τριας στον χώρο των προπονήσεων και των αγώνων όπως κάθε φορά ορίζονται, εκτός των οργανωμένων μετακινήσεων εκτός Αθηνών, που την ευθύνη έχει το Σωματείο. 9. Γνωρίζουμε ότι το τέλος εγγραφής και η πληρωμή των μηνιαίων συνδρομών αφορούν στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και μόνο και δεν μειώνονται από ενδεχόμενες απουσίες του/της αθλητή/τριας από τα μαθήματα και τις προπονήσεις. 10. Γνωρίζουμε ότι το κόστος ειδικού ατομικού αθλητικού εξοπλισμού του/της αθλητή/τριας επιβαρύνει τους γονείς/αθλητή/τρια και όχι το Σωματείο και παραμένει στην αποκλειστική ιδιοκτησία του/της αθλητή/τριας.

Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνετε το όνομα σας. Θα υπογράψετε την αίτηση κατά την επίσκεψή σας.

Με την παρούσα αίτηση δηλώνετε τη συμμετοχή του παιδιού σας στις προπονήσεις του Σωματείου από 6 εώς 16 ετών.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων από καρδιολόγο (κάρτα υγείας αθλητή) και την πληρωμή της συνδρομής.
Δίνεται η δυνατότητα δοκιμαστικής προπόνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Tel: 6906241009
E-mail: info@diasacademy3v.com

Demos

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin