Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία
GREEK DIVING CENTER για την αγορά αθλητικού εξοπλισμού στην ακαδημία μας.